Ptaki Wodne Michał

Szablodziób (Recurvirostra avosetta )

fot. Michał Kut, 2014

Szablodziób (Recurvirostra avosetta )

fot. Michał Kut, 2014

Szablodziób (Recurvirostra avosetta )

fot. Michał Kut, 2014

Szablodziób (Recurvirostra avosetta )

fot. Michał Kut, 2014

Kropiatka (Porzana porzana)

fot. Michał Kut, 2013

Kszyk (Gallinago gallinago)

fot. Michał Kut, 2013

Kszyk (Gallinago gallinago)

fot. Michał Kut, 2013

Kropiatka (Porzana porzana)

fot. Michał Kut, 2013

Kropiatka (Porzana porzana)

fot. Michał Kut, 2013

Kropiatka (Porzana porzana)

fot. Michał Kut, 2013

Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)

fot. Michał Kut, 2013

Bączek (Ixobrychus minutus)

fot. Michał Kut, 2013

Bączek (Ixobrychus minutus)

fot. Michał Kut, 2013

Bączek (Ixobrychus minutus)

fot. Michał Kut, 2013

Bączek (Ixobrychus minutus)

fot. Michał Kut, 2013

Bączek (Ixobrychus minutus)

fot. Michał Kut, 2013

Kwokacz (Tringa nebularia)

fot. Michał Kut, 2013

Kwokacz (Tringa nebularia)

fot. Michał Kut, 2013

Czapla siwa (Ardea cinerea)

fot. Michał Kut, 2013

Czapla siwa (Ardea cinerea)

fot. Michał Kut, 2013

Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)

fot. Michał Kut, 2013

Bączek (Ixobrychus minutus)

fot. Michał Kut, 2013

Gęś białoczelna (Anser albifrons)

fot. Michał Kut, 2013

Bączek (Ixobrychus minutus)

fot. Michał Kut, 2012

Bączek (Ixobrychus minutus)

fot. Michał Kut, 2012

Krwawodziób (Tringa totanus)

fot. Michał Kut, 2011

Brodziec samotny (Tringa ochropus)

fot. Michał Kut, 2011

Brodziec samotny (Tringa ochropus)

fot. Michał Kut, 2011

Krwawodziób (Tringa totanus)

fot. Michał Kut, 2011

Krwawodziób (Tringa totanus)

fot. Michał Kut, 2011

Brodziec samotny (Tringa ochropus)

fot. Michał Kut, 2011

Brodziec samotny (Tringa ochropus)

fot. Michał Kut, 2011

Cofnij 1 2 3 6

Dodaj komentarz